Plast USA

Tuesday, 02 20th

Last updateFri, 16 Feb 2018 3pm

Крайова Пластова Старшина США

Разом з другими пластовими організаціями в світі (Австралія, Арґентіна, Великобританія, Канада, Німеччина, Польща, Словаччина, Україна), Пласт США творить Конференцію Українських Пластових Організацій (КУПО).

Пласт США діє на підставі чартеру про інкорпорацію (згідно з вимогами секції 501(c)(3) Податкового Кодексу), виданого стейтом Мишиґен, дня 25-ого линпя 1950р.

На підставі нашого статуту, Пластом керують такі органи: Крайовий Пластовий З’їзд (КПЗ'їзд), Крайова Пластова Рада (КПР) і Крайова Пластова Старшина (КПС)

В США, члени Крайової Пластової Старшини діють в чотирьох секторах:

  • Сектор Організації і Зв’язку
  • Сектор Виховання і Вишколу
  • Сектор Господарки і Фінансів
  • Сектор Адміністрації і Архівів

    Поодинокі діловоди, в міру потреби, покликають собі заступників, або референтів, які допомагають їм провадити діловодство.

    Подаємо Організаційну Схему Пласту.

УПЮ

УПЮ

УПЮ, це виховна спільнота пластової молоді у віці від закінченого 11-го року життя до дня закінчення середньої школи, що гуртується на базі добровільности у власних відділах в організаційних рямках Українського Пласту, із своєю окремою виховною програмою, діяльністю та устроєм, що спираються на методі самовиховання.

Твоє життя в Пласті показує стежку, котрою пластуни/ки йдуть від часу впису в Пласт аж до звільнення з юнацтва (УПЮ).

Пластовий Портал

Контакти